Fosfaatrechten zijn de rechten van een melkveehouder die bepalen hoeveel de melkveehouder mag produceren. In de mest van koeien zit namelijk fosfaat. Te veel uitstoot van fosfaat kan schadelijk zijn voor het milieu. In de stikstofrechten milieuvergunning van de boer staat de hoeveel stikstof een bedrijf mag uitstoten. Grote hoeveelheden stikstof in de lucht en in de aarde brengen schade toe aan de mensheid en het milieu. Daardoor is het van belang dat hier bepaalde rechten en regels tegenover staan.

Wat is fosfaat? 

Fosfaat is een van de belangrijkste grondstoffen voor de productie van het voedsel. Fosfaat is de vorm waarin fosfor het meest in verbindingen voorkomt. Planten, dieren en ook wij mensen kunnen niet zonder fosfaat. Voor de voedselproductie is fosfor onmisbaar in het voer voor de dieren en bij de besmetting van gewassen. De wereldvoorraad is ondertussen aan het opraken, dus we moeten er zuinig mee omgaan. Bovendien is het slecht voor het milieu als er te veel onbenut fosfaat in de bodem belandt. 

Wat is stikstof?

De lucht om ons heen bestaat voor 80 procent uit stikstof. Het is reuk- en kleurloos gas. Dat van zichzelf niet schadelijk is voor de mensheid en het milieu. Het is essentiële voedingsstof voor planten en wordt dan ook veel gebruikt in meststoffen. Stikstof komt vooral van het verkeer en de industrie. Bij hoge temperatuur reageert stikstof met zuurstof en komt het als NOx (stikstofoxide) uit de uitlaat of schoorsteen. Vooral langs snelwegen is de hoeveelheid groot.

Welke doelgroep valt onder het reglement?

De Nederlandse stikstofuitstoot ligt het hoogst van Europa. Per vierkante kilometer stoten we 4 keer zoveel uit als een gemiddeld EU-land. De landbouw zorgt voor 61% van de stikstofuitstoot dat komt voornamelijk door mest, maar ook door landbouwvoertuigen. Het wegverkeer zorgt voor 15% van de stikstofuitstoot. Het stikstofbeleid is gericht op ontwikkelingsmogelijkheden daaronder vallen woningbouw, rijksprojecten, water- en wegenbouwen en de natuur. 

De hoofdvraag als het om fosfaat gaat welke dieren vallen er onder het reglement? De volgende dieren vallen onder het reglement: melk- en kalfkoeien, vrouwelijke en mannelijke jongvee jonger dan 1 jaar voor de vleesveehouderij en de melkveehouderij. En, welke dieren komen niet in aanmerking voor het regelement zijn: fokstieren, witvleeskalveren, startkalveren, rose vleeskalveren, weide en zoogkoeien, roodvleesstieren, en jongvee melk- en zoogkoeien.